Novinky

Michal Bauer obdržel Cenu MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

14. prosince 2022

Doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D., výzkumný pracovník a člen profesorského sboru CERGE-EI, obdržel Cenu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Blahopřejeme!

Ve Valdštejnském paláci v Praze byli 12. prosince 2022 oceněni úspěšní vysokoškolští studenti a pedagogové i zástupci české vědecké komunity. Ceny 18 laureátům v pěti kategoriích předal ministr školství Vladimír Balaš podle nějž byly vyznamenány výjimečné a motivované osobnosti českého akademického a vědecko-výzkumného prostředí.

MŠMT uděluje tuto cenu od roku 1991. Výzkumné organizace a vysoké školy každoročně navrhují mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené za posledních pět let za finanční podpory poskytnuté MŠMT, které reprezentují osobnosti vědy a výzkumu. Komise složená z čelních osobností vědecké sféry provádí výběr mimořádných výsledků, které doporučuje ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy. 

Michal Bauer vystudoval ekonomii na Institutu ekonomických studií FSV UK, studoval rovněž na New York University. Je členem profesorského sboru a výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI. Zabývá se behaviorální, rozvojovou a experimentální ekonomií. Jeho odborné články byly publikovány v řadě prestižních světových odborných periodik včetně American Economic Review, Journal of Economic Perspectives, Nature či PNAS.

Spolu s doc. PhDr. Michalem Bauerem, Ph.D. byla oceněna i Ing. Iva Pichová, CSc. z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v. v. i. 

Pro více informací navštivte stránku https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-balas-ocenil-vynikajici-vs-pedagogy-vedce-a-studenty

Bauer cenaMSMT 2022

Foto (c) Ministry of Education, Youth and Sports