Novinky

CERGE-EI/GDN výzkumný workshop

30. srpna 2016

Global Development Network (GDN) poskytuje finance na kvalitní, fakticky zaměřený regionální výzkum, který vede k posílení veřejné politiky v rozvojových a transformačních zemích.

Ve dnech 21. a 22. srpna se na CERGE-EI konal v pořadí již 16. výzkumný workshop, během kterého si držitelé grantů ze zemí střední Evropy navzájem prezentovali průběžné výsledky svých výzkumů. Hlavním cílem akce bylo získat zpětnou vazbu na probíhající výzkumné projekty, aby jejich výsledky co nejefektivněji přispěly k rozvoji veřejné politiky.

Seznam všech projektů podpořených v letošním roce k nalezení na anglické stránce webu CERGE-EI: https://www.cerge-ei.cz/gdn/rrc-16