Po 30.03.2015 | 09:30 | Zvláštní událost

Prezentace zprávy EEAG o evropské ekonomice

Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci významné výroční zprávy EEAG Report o perspektivách evropské ekonomiky. EEAG Report přináší předpovědi růstu evropské ekonomiky a reflexi aktuálních evropských témat. Zprávu každoročně vydává EEAG European Economic Advisory Group výzkumného centra CESifo.

Níže  naleznete prezentace účastníků. Záznam akce bude k dispozici v následujících dnech.

John DriffillPower and People: Comments on the European Energy Market and Migration based on the 2015 EEAG Report

Jan-Egbert SturmMacroeconomic Outlook, European Energy Conundrum, European Regional Disparity, Migration in the European Union

Vilém SemerákEEAG Report - Czech Perspective


Moderátor:

  • Magdalena Souček (Managing Partner, EY)

Prezentují:  

  • John Driffill (profesor ekonomie na Birkbeck College, University of London)
  • Jan-Egbert Sturm (profesor aplikované makroekonomie, ředitel KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich)
  • Vilém Semerák (výzkumný pracovník IDEA při CERGE-EI)

Prezentace se uskuteční 30. března 2014 v 9:30 hod v sídle CERGE-EI, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1.

Prezentace bude probíhat pouze v anglickém jazyce. Registrujte si místo vyplněním krátkého dotazníku.

Letošní zpráva EEAG o evropské ekonomice analyzuje 3 důležitá témata nutná pro posílení eurozóny a zrychlení evropského integračního procesu.

  • Analyzuje důsledky existence státních hranic na energetických trzích. Chybí zde lepší prosazování jednotného přístupu k energetickým politikám.
  • Všímá si obnovování hranic jako významného determinantu regionálního ekonomického rozvoje Evropy během ekonomické krize. V tomto případě opět chybí evropské politiky, které by umožňovaly snazší regionální integraci.
  • Diskutuje aktuální téma řízení migračních vln, které otevřely cestu k úvahám východního rozšíření EU a nedávno také způsobily krizové situace v některých členských zemích.

Zpráva také obsahuje podrobnou makroekonomickou analýzu a výhled pro následující rok.