Magisterský program Aplikovaná ekonomie

Studijní program Aplikovaná ekonomie je dočasně pozastaven, zatímco prochází plánovanými administrativními změnami. Podívejte se na naši současnou studijní nabídku

Magisterský program Aplikovaná ekonomie (MA in Applied Economics) je jednoletý intenzivní studijní program, po jehož úspěšném zakončení získávají absolventi titul Master of Arts (M.A.) in Applied Economics. Stejně jako v případě doktorského studijního programu se i na tento program vztahuje tzv. "absolute charter of Educational Department" státu New York v USA, která opravňuje CERGE-EI udělovat americký magisterský titul M.A.