Události

Čt 14.11.2019 | 15:00 | Zvláštní událost

Přednáška Filipa Pertolda na téma Senioři na trhu práce - Týden vědy a techniky 2019

Výzkumný pracovník a koordinátor v think-tanku IDEA při CERGE-EI Filip Pertold vystoupí na festivalu Týden vědy a techniky 2019 s přednáškou na téma: "Senioři na Trhu práce".

Česká republika stárne, což má zásadní dopady na trh práce a penzijní systém. Přednáška se bude zabývat vývojem čekého trhu práce starších pracovníků ve srovnání se zahraničím. Pomocí unikátního výběrové šetření mezi staršími pracovníky ukážu základní faktory přechodu do důchodu, dopady prodlužování věku odchodu do důchodu, vliv zdrovaních faktorů na odchod do důchodu. Budu též diskutovat vztah mezi trhem práce a důchodovým systémem.

Více informací a registrační formulář najdete zde. Přednáška se koná v sídle Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. 

Týden vědy a techniky (11.–14. 11. 2019) organizovaný Akademií věd ČR je nejrozsáhlejším vědeckým festivalem v České republice. Přichystáno je vice než 500 akcí po celé republice. Pro více informací navštivte www.tydenvedy.cz.