Studentská soutěž NET

New Economic Talent byla soutěž organizována CERGE-EI v letech 2014-2020. Účastníci byli studenti nebo absolventi různých oborů; podmínkou bylo zaslání práce, která tematicky souvisela s ekonomií. Cílem soutěže bylo vyvolat zájem o studium ekonomie a přiblížit účastníkům moderní ekonomický výzkum a činnost CERGE-EI. Finalisté soutěže prezentovali své projekty před odbornou komisí, od které získali cennou zpětnou vazbu a mohli prodiskutovat jejich možné vylepšení. Během šesti ročníků soutěže jsme přivítali celkem 538 účastníků z několika desítek zemí.

Sponzorem soutěže byla Nadace CERGE-EI.

48000015788 f9c1fdb8cc c 1

27714646327 35a0180572 c

48000051361 4d295d746a c