Studentská soutěž NET

New Economic Talent 2020: Vyhlášení

CERGE-EI vyhlašuje šestý ročník soutěže pro vysokoškolské studenty a studentky New Economic Talent. Soutěž je otevřena zájemcům z bakalářských oborů a čerstvým absolventům (do jednoho roku od ukončení studia), kteří se zajímají o současnou ekonomii.

Aktualizace: uzávěrka soutěže je prodloužena do 30. dubna, 2020. Prezentace finalistů proběhnou v průběhu června prostřednictvím videokonference.

Soutěž je mezinárodní, dvoukolová a probíhá v anglickém jazyce. Do prvního kola zasílají účastníci své písemné práce na libovolné ekonomické téma (makroekonomie, mikroekonomie, aplikovaná ekonomie, finance). Druhého kola, které proběhne v CERGE-EI v Praze, se zúčastní jen vybraní finalisté, kteří své práce představí před odbornou porotou.

První místo je odměněno peněžitou výhrou ve výši 2000 USD a možností seznámit se se světovými kapacitami v oboru ekonomie díky účasti na speciálních akcích CERGE-EI (např. série Distinguished Speakers). Sponzorem soutěže je Nadace CERGE-EI.

Uzávěrka příjmu přihlášek je 30. dubna 2020.

Podrobné podmínky soutěže v anglickém jazyce. Pro přihlášení je třeba vyplnit on-line přihlášku.

V případě dotazů nás kontaktujte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pro více informací navštivte www.cerge-ei.cz/talent

CERGE Poster New Economic Talent A3 ENG