Novinky

Cena Františka Vencovského pro Barbaru Pertold-Gebickou

17. prosince 2013

Absolventka doktorského programu, Barbara Pertold-Gebicka získala významné ocenění v soutěži o Cenu profesora Františka Vencovského. První místo obsadily dvě práce. Jednou z nejvýše oceněných prací byla i práce Barbary s názvem “Job Market Polarization and Employment Protection in Europe (Polarizace trhu práce a ochrana zaměstnanosti v Evropě)”.

Více…

 
 

Absolvent CERGE-EI Peter Ondko obdržel cenu guvernéra Slovenské národní banky

28. listopadu 2013

Guvernér NBS Jozef Makúch udělil v rámci konference Dějiny centrálního bankovnictví cenu guvernéra autorům dvou disertačních a jedné diplomové práce. Absolvent CERGE-EI Peter Ondko se umístil se svojí disertační prací "Essays on Access to External Finance, Acquisitions and Productivity”  na třetím místě.

Více…

 
 

Filip Pertold získal grant Nadačního fondu Neuron

6. listopadu 2013

Filip Pertold získal grant Nadačního fondu Neuron za oblast ekonomie. Filip v současnosti působí na CERGE-EI jako postdoktorský výzkumný pracovník. Svoji práci rozděluje mezi  think tank IDEA při CERGE-EI a výzkumem na univerzitě v dánském Aarhusu, kam zamířil po absolvování doktorského studia na CERGE-EI. Jeho pozornost se zaměřuje především na trh práce, nezaměstnanost a zdravotnictví.

Více…