NET 2019

NET 2019: Výsledky

Čtyři finalisté prezentovali své práce před odbornou porotou CERGE-EI (Randall Filer, Hunter College and the Graduate Center, City University of New York, Marek Kapička, an Associate Professor with tenure at CERGE-EI, and Ctirad Slavík, Assistant Professor at CERGE-EI), která jim dala podrobnou zpětnou vazbu a doporučení pro budoucí výzkum.

Děkujeme všem, kteří se soutěže letos zúčastnili, a blahopřejeme vízězům k jejich skvělé práci!

První místo:

Charoo Anand (London School of Economics): Do mortgage lenders discriminate against African American areas? An instrumental variable approach

Druhé místo:

Maksim Bakhtin (New Economic School): Selling Information to Heterogeneous Buyers

Společné třetí místo:

Alina Ozhegova (National Research University Higher School of Economics): Segmentation of Theatre Audiences: Latent Class Approach for Combined Data

Alexander Tishin (New Economic School): Monetary Policy Surprises in Russia

NET 2019

Výsledky prvního kola

Odborná komise vybrala nejlepších 15 prací a z nich 4 finalisty, kteří se zúčastní závěrčeného kola v Praze 31. května 2019. Blahopřejeme všem!

Finalisté New Economic Talent 2019 (abecedně):

Charoo Anand (London School of Economics): Do mortgage lenders discriminate against African American areas? An instrumental variable approach

Maksim Bakhtin (New Economic School): Selling Information to Heterogeneous Buyers

Alina Ozhegova (National Research University Higher School of Economics): Segmentation of Theatre Audiences: Latent Class Approach for Combined Data

Alexander Tishin (New Economic School): Monetary Policy Surprises in Russia

 

Další  práce, které se umístily v nejlepších 15 (abecedně):

Mikayel Harutyunyan (Charles University in Prague): The Truth Behind the Lies: Does Personality Predict Dishonesty?

Sara Izquierdo Martínez (Universidad Carlos lll de Madrid): The Power of Information: Media Usage and Gender Attitudes in Africa

Sevara Kamolova (Westminster International University in Tashkent): The Role of Remittance Inflow and Business Start-up Regulations in Stock Market Development

Hristina Manolova (University of Mannheim): Wage Dynamics in Bulgaria

Begoña Molina Muros (Univeristeit van Amsterdam): Open innovation and incentives

Maryna Romanko (Tonkoshkur), (Kyiv School of Economics): Detecting suspicious behavior in public procurement auctions

Jing Lian Suah (London School of Economics and Political Science): Mismanaged Expectations: The Distributional Impacts of Exchange Rate Shocks at the Sectoral-Level

Oleksandr Sukhomlyn (Kyiv School of Economics): Communicative Efficiency in Ukraine’s Banking System: Evidence From Independent Auditor Reports

Ivan Suvorov (New Economic School): Expected and Unexpected Consequences of Russian Pension Increase in 2010

Šimon Trlifaj (Central European University): How Knowledge Becomes a Public Good: Permanency, Patents and Secrecy

TianYang Zhang (University of Cambridge): Textual Analysis: The effect of the Bank of England inflation reports On the UK 3-Month Treasury Bill rates

 

New Economic Talent 2019: Vyhlášení

CERGE-EI  vyhlašuje pátý ročník soutěže pro vysokoškolské studenty a studentky New Economic Talent. Soutěž je otevřena zájemcům z bakalářských a magisterských oborů a čerstvým absolventům (do jednoho roku od ukončení studia), kteří se zajímají o současnou ekonomii.

Soutěž je mezinárodní, dvoukolová a probíhá v anglickém jazyce. Do prvního kola zasílají účastníci své písemné práce na libovolné ekonomické téma (makroekonomie, mikroekonomie, aplikovaná ekonomie, finance). Druhého kola, které proběhne v CERGE-EI v Praze, se zúčastní jen vybraní finalisté, kteří své práce představí před odbornou porotou.

První místo je odměněno peněžitou výhrou ve výši 1000 USD a možností seznámit se se světovými kapacitami v oboru ekonomie díky účasti na speciálních akcích CERGE-EI (např. série Distinguished Speakers).

Uzávěrka příjmu přihlášek je 31. března 2019.

Podrobné podmínky soutěže v anglickém jazyce.

Pro přihlášení je třeba vyplnit on-line přihlášku.

V případě dotazů nás kontaktujte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pro více informací navštivte www.cerge-ei.cz/talent