CERGE-EI knihovna Jana Kmenty

CERGE-EI knihovna Jana Kmenty je integrovanou knihovnou CERGE UK a NHÚ AV ČR. Poskytuje služby nejen členům CERGE-EI, ale také odborné veřejnosti. Fond knihovny je budován se zřetelem na potřeby výzkumu a výuky na CERGE-EI a zahrnuje přes 100 000 svazků monografií, časopisů, šedé literatury, statistických a archivních dokumentů z oblasti mikroekonomie, makroekonomie, ekonometrie, finanční ekonomie a bankovnictví, transformační ekonomie a mnoha dalších oborů.

Knihovna zajišťuje přístup k široké škále elektronických časopisů a databází, např. JSTOR, ScienceDirect, EBSCOhost, ProQuest, EconLit a Web of Science.

Více informací naleznete na anglických stránkách knihovny.

Otevírací doba

UKAŽ (centrální vyhledávač tištěných a elektronických zdrojů dostupných na Univerzitě Karlově)

knihovna CERGE-EI