Novinky

Zemřel prof. Rudolf Zahradník, iniciátor založení Národohospodářského ústavu

4. listopadu 2020

Ve věku 92 let v sobotu 31. října 2020 zemřel prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., jeden ze zakladatelů české kvantové chemie, bývalý předseda Akademie věd České republiky (AV ČR) a spoluzakladatel Učené společnosti České republiky.

Prof. Zahradník byl prvním předsedou Akademie věd ČR v jejích začátcích po rozdělení Československa. V čele instituce stál dvě funkční období (1993–2001), která věnoval popularizaci české vědy a úsilí o zlepšení financování akademie i vědy jako takové. Společně s Prof. Otto Wichterlem (posledním prezidentem někdejší Československé akademie věd) založil také Učenou společnost České republiky, již v letech 1994 až 1997 vedl.

"Právě on přišel s myšlenkou, že by zde měl vzniknout vynikající ekonomický institut," vzpomíná na podíl profesora Zahradníka na vzniku Národohospodářského ústavu v r. 1992 prof. Jan Švejnar. "Spolu s Václavem Pačesem [Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., 3. předseda AV ČR, pozn. red.] mne přesvědčili, abych ústav začal budovat, a určili mi roli jeho zakládajícího ředitele. Naše společná jednání určitě nebyla jednoduchá, ale profesor Zahradník k nim vždy přistupoval s upřímností a spravedlivě."

Rudolf Zahradník vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a od počátku 60. let 20. století působil v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského, který v letech 1990 až 1993 vedl. Zabýval se teoretickou kvantovou chemií, konkrétně teorií molekulových orbitalů, teorií chemické reaktivity, slabými mezimolekulovými interakcemi, molekulovou spektroskopií a teorií reaktivity.

Byl autorem více než tří stovek odborných článků a desítky odborných knih. Přednášel na univerzitách v Evropě, Spojených státech či Japonsku, byl profesorem Univerzity Karlovy, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Vanderbiltovy univerzity v Nashville. Čestný doktorát mu udělily Technická univerzita v Drážďanech, Univerzita ve Fribourgu, Technická univerzita v Pardubicích a Georgetownská univerzita ve Washingtonu D.C.

Za svou vědeckou činnost získal prof. Zahradník mnohá vyznamenání. V říjnu 1998 mu prezident České republiky udělil medaili Za zásluhy, o rok později byl vyznamenán rakouským Čestným křížem za vědu a umění. V témže roce mu papež Jan Pavel II. udělil vyznamenání Pro ecclesia et pontifice. V roce 2003 obdržel vysoké francouzské státní vyznamenání Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques.