Novinky

Zemřel prof. RNDr. Zdeněk Pertold, CSc.

29. října 2020

S lítostí oznamujeme, že 26. října 2020 ve věku nedožitých 87 let zemřel Zdeněk Pertold, emeritní profesor Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Na Přírodovědecké fakultě přednášel prof. Pertold ložiskovou geologii. Svůj výzkum zaměřoval na rudní ložiska Českého masivu a alkalicko-silikátovou reakci v betonech. Byl rovněž externím spolupracovníkem Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně a členem Society of Economic Geologists.

V letech 1994-1997 byl prof. Pertold ve funkci prorektora Univerzity Karlovy pro studijní záležitosti nápomocen CERGE-EI v jeho začátcích.
CERGE-EI vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a blízkým Prof. Pertolda.