Novinky

Výzkumníci CERGE-EI uspěli v žádostech o granty GAČR

16. prosince 2020

Jan Hanousek a Christian Ochsner získali pro své výzkumné projekty podporu Grantové agentury ČR. Jan Hanousek bude studovat struktury vlastnicky propojených firem a jejich vliv na klíčová firemní rozhodnutí. Christian Ochsner chce na CERGE-EI vybudovat tým, který se bude věnovat kvantitativní historii a regionální a politickou ekonomii.

"Naším cílem je analyzovat změny ve struktuře obchodních skupin a jejich vliv na klíčová firemní rozhodnutí, jejich reakci na záměr akcionáře, vnější šoky, krizi, změny v riziku úpadku, daňové štíty, daňové a regulační systémy zemí atd," popisuje svůj záměr profesor Hanousek, který na CERGE-EI vyučuje v programu Aplikovaná Ekonomie. Projekt získal podporu GAČR na tři roky. 

Výzkum Christiana Ochsnera "Zasaženi válkou: Kvazi-přirozené experimenty z regionálního ekonomického růstu a budování národa" se bude týkat historie Rakouska v meziválečném období a po druhé světové válce. Výsledkem budou dvě empirické studie. V první se zaměří na ekonomické důsledky zákonů zavedených na území spojenci okupovaného poválečného Rakouska. Ve druhé se bude zabývat tím, jak válečná zkušenost ovlivňuje formování lokální nebo národnostní identity.

Christian Ochsner pro svůj výzkum využívá ekonometrické metody a digitalizovaná historická data. Témata, kterým se dlouhodobě věnuje, představil ve veřejné přednášce z cyklu "Talking Economics!", která se konala letos v únoru.