Novinky

Výzkum akademické mobility pokračuje ve spolupráci s univerzitou v Leidenu

12. září 2020

Společně s kolegy z univerzity v Leidenu pokračují Martin Srholec a Vít Macháček v práci na výzkumu mobility akademických pracovníků. Díky přístupu do obsáhlé databáze Dimensions mohou významně rozšířit analýzu 'Odkud se rekrutují výzkumníci na univerzitách', kterou publikovali letos v únoru.

"Spolupráce se týká využití dat z databáze Dimensions pro trasování mobilnosti výzkumných pracovníků v univerzitním sektoru, a potažmo sledování míry tzv. "inbreedingu". Použití databáze Dimensions umožňuje rozšířit původní analýzu, která byla omezena pouze na vybrané univerzity, na v podstatě všechny významnější vysoké školy na celém světě, včetně třeba i rozvojových zemí," přiblížil Martin Srholec.

Prvním výsledkem spolupráce s Márcií R. Ferreirou, Nicolásem Robinsonem-Garcíou a Rodrigo Costasem je příspěvek na blogu leidenské univerzity. Výzkumný tým nyní pracuje na článku, v němž svá zjištění vysvětlí podrobně.

Metodou, kterou popisují, lze dojít k rozsáhlému a reprezentativnímu srovnání nejen v rámci jednotlivých zemí, ale také mezinárodně, a to i na oborové úrovni. Obdobné srovnání umožňuje aplikace, která doplňuje výše zmíněnou studii Srholce a Macháčka. Ta ale zahrnuje ale pouze některé univerzity.

"Přínos tkví hlavně v tom, že se na základě nových dat z databáze Dimensions poprvé podařilo míru mobilit spočítat pomocí jednotné metodologie pro v podstatě všechny univerzity na světě," doplnil Srholec.