Novinky

Volitelné předměty na CERGE-EI nejsou jen pro ekonomy

25. září 2020

V letošní nabídce volitelných předmětů Univerzity Karlovy jsou poprvé také dva kurzy vyučované na CERGE-EI. V obou případech se přednášející zaměří na současná témata, která studentům představí v kontextu moderní ekonomie.

Již 29. září se koná první přednáška kurzu "From the Stone Age to the Euro", který v angličtině vyučuje Christian Ochsner. Předmět je dobrou volbou pro studenty, kteří se zajímají o otázky na pomezí ekonomie, politiky, historie i kultury.

Christian se dlouhodobě věnuje výzkumu, který propojuje historické události a jejich odraz v aktuálním dění. Pomocí historických dat analyzoval například stoupající preference populistických politických stran, které postavily kampaně na strachu z migrantů.

V pondělí 9. listopadu začíná kurz Filipa Matějky a Jana Zápala "Zásadní společenská témata očima ekonomie". Filip a Jan chtějí studentům nabídnout nové úhly pohledu na aktuální otázky jako jsou globální oteplování, robotizace nebo udržitelnost demokracie a prohlubování sociální nerovnosti.

Jan Zápal se soustředí na výzkumná témata z oblasti politické ekonomie, teorie her a behaviorální ekonomie. Filip Matějka se na poli akademického výzkumu věnuje zejména rozvoji teorie racionální nepozornosti.