Novinky

Úspěch studentů CERGE-EI v soutěži Mladý ekonom roku

30. listopadu 2015

V letošním ročníku soutěže Mladý ekonom roku 2015 opět obsadili studenti CERGE-EI tři první místa.

Na prvním místě se umístil Jakub Matějů s prací "Limited Liability, Asset Price Bubbles and the Credit Cycle: The Role of Monetary Policy". Druhé místo obsadil Maxim Gurynov s prací "Sorting When Firms Have Size" a třetí místo patří Jánu Palgutovi za soutěžní práci "Political Rent-Seeking in Public Procurement: Evidence from the Entry of Political Challengers at Electoral Thresholds".

Studenti CERGE-EI byli úspěšní i v roce 2013 a 2014, kdy rovněž obsadili první tři místa.

O soutěži

Soutěž od roku 1994 pořádá Česká společnost ekonomická. Mohou se jí účastnit čeští občané nebo řádní studenti vysokých škol v České republice (bakalářského, magisterského i postgraduálního studia) do 30 let.