Novinky

Studie o sourozeneckém přelévání na vysokou školu bude publikována v časopise QJE

25. února 2021

Dejan Kovac a Marin Drlje jsou spoluatory studie „Sourozenecké přelévání na vysokou školu a hlavní volba ve čtyřech zemích” (v originálu „O Brother, Where Start Thou? Sibling Spillovers on College and Major Choice in Four Countries”), jež byla nedávno přijata ke zveřejnění v přestižním časopise Quarterly Journal of Economics.

Studie zkoumá poměrně náročné téma: vliv předchozího výběru univerzity staršího sourozence na rozhodnutí mladšího sourozence zapsat se na univerzitu nebo si vybrat podobný obor studia. Výsledky ukazují, že jednotlivci se rozhodnou pro lepší univerzity, když starší sourozenci navštěvovali takovou univerzitu před nimi. Pravděpodobnější je také, že budou následovat kariérní cestu svého sourozence a zvolí si vysoce kvalitní vzdělání. Autoři shromáždili a předložili důkazy ze čtyř geograficky vzdálených zemí a dospěli k podobným výsledkům.

„Skutečnost, že sourozenci ovlivňují důležitá rozhodnutí o investování do lidského kapitálu v tak rozmanitých kontextech, naznačuje, že naše zjištění nejsou artefaktem konkrétních institucionálních detailů, nýbrž obecnějším popisem lidského chování,“ vysvětluje jeden z autorů Dejan Kovac.

„Jsem velmi hrdý na publikování tohoto výzkumu. Jako absolventi CERGE-EI a jako součást větší CERGE-EI „rodiny“ doufáme v efekt přelévání v CERGE-EI a také že v nadcházejících letech uvidíme mnoho dalších článků publikovaných v časopise QJE od členů CERGE-EI komunity,“ dodal Dejan.

Quarterly Journal of Economics je nejstarší odborný ekonomický časopis vydávaný v anglickém jazyce. Časopis vznikl na katedře ekonomiky Harvardské univerzity a pokrývá všechny aspekty ekonomických oborů. Patří mezi hlavní ekonomické časopisy řadící se trvale mezi špičkové tituly.