Novinky

Studie IDEA o globalizaci vědy na prestižním webu Nature Index

18. října 2019

Studie výzkumníků think tanku IDEA o globalizaci vědy neušla pozornosti prestižního webu Nature Index. Vít Macháček a Martin Srholec vytvořili interaktivní aplikaci, která srovnává míru globálnosti ve sdílení vědeckých poznatků napříč státy, obory i vývoj v čase. Věda je tím globalizovanější, čím častěji vědci publikují ve stejných časopisech jako jejich typičtí souputníci ze zahraničí.

Autoři článku publikovaného na webu Nature Index pracují zejména se zjištěním, že nejvíce lokální je věda v Rusku a v zemích bývalého sovětského bloku. Srholec a Macháček došli také k dalším závěrům.

"EU a Spojené státy drží vysokou laťku v překonávání zeměpisných hranic ve vědě. Čínská věda se v posledních letech výrazně otevřela světu, i když ještě poměrně nedávno patřila k těm nejméně globalizovaným vůbec," uvádějí výzkumníci.

Česká věda se podle nich stále více propojuje se světem. "Některé obory, zejména v přírodních vědách, jsou tradičně silně globalizované. V jiných oborech je trend pozitivní, ale podstatné rozdíly oproti vyspělým zemím přetrvávají," dodávají.

Aplikaci si můžete vyzkoušet sami zde.