Novinky

Štěpán Jurajda jmenován předsedou Komise pro hodnocení výzkumných organizací

5. února 2021

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uspořádala 29. ledna první zasedání roku a jmenovala profesora Štěpána Jurajdu předsedou Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV). Čtrnáctičlennou komisi vedl donedávna profesor Petr Dvořák z Ústavu biologie Masarykovy univerzity.

KHV je klíčovým poradním orgánem Rady za účelem provádění Metodiky hodnocení výzkumných organizací, tzv. Metodiky 2017+, na národní úrovni. Poskytuje doporučení k výběru kritérií, podle nichž by měly být hodnoceny výzkumné organizace (a nakonec by mělo být přiděleno institucionální financování výzkumu), návrh podkladových bibliometrických analýz, složení a fungování panelů vzájemného hodnocení a hodnocení podpůrných programů a grantová schémata, která poskytují financování výzkumu na konkurenčním základě, včetně Grantové agentury České republiky (GAČR) a Technologické agentury České republiky (TAČR).

Štěpán Jurajda je profesorem na CERGE-EI a v letech 2009–2013 tady působil jako ředitel. Získal doktorát na Univerzitě v Pittsburghu a svůj postdoc strávil na Princetonské univerzitě. Vedle členství v RVII a její KHV je také členem Akademického sněmu AV ČR, Vědecké rady UK, MU a Grantové agentury ČR.

Na programu 364. zasedání RVVI, které se i tentokrát konalo formou videokonference, byla zahrnuta také podpora výzkumu a vývoje v rámci ekonomické strategie a akčního plánu na rok 2021.