Novinky

Soutěž New Economic Talent letos cílí na bakaláře

24. února 2020

Soutěž New Economic Talent se v letošním ročníku nově zaměřuje na studenty a čerstvé absolventy bakalářských programů (maximálně jeden rok po získání titulu). Po pěti letech existence soutěže se také zvyšuje cena pro vítěze na 2000 USD.

"Hlavním cílem soutěže je podpořit zájem o ekonomický výzkum mezi studenty, a to nejen mezi studenty ekonomie, ale také příbuzných oborů. Rádi bychom díky ní také připomenuli význam ekonomického výzkumu pro současnou společnost," uvedla Martina Jakubův, zástupkyně ředitele pro rozvoj a vztahy s veřejností.

Vstupní podmínkou pro účast v soutěži je zaslání písemné práce v angličtině do konce března 2020. Autoři nejlepších prací jsou pak pozvání do finále, kde je prezentují před odbornou porotou. Detailní informace a zkušenosti účastníků soutěže najdete zde.

"Finalisté u nás dostanou detailní zpětnou vazbu a mohou tak svoje myšlenky dál rozvíjet," zmínila Jakubův podstatný rys soutěže. Kromě toho je účast ve finále pro studenty skvělou příležitostí pro navázání kontaktů s kolegy z celého světa.

Do předchozích pěti ročníků soutěže se přihlásilo téměř pět set studentů z pěti různých kontinentů. Do finále postoupili v minulosti např. studenti z London School of Economics, Central European University, Bocconi University, ale také z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy.

"Hlavním cílem soutěže je podpořit zájem o ekonomický výzkum mezi studenty, a to nejen mezi studenty ekonomie, ale také příbuzných oborů. Chceme ukázat význam ekonomického výzkumu pro současnou společnost," uvedla Martina Jakubův, zástupkyně ředitele pro rozvoj a public relations.