Novinky

Reakce na výroky prof. Prymuly v rozhovoru pro EchoPrime

4. května 2020

Situace, v níž jsme se v důsledku pandemie koronaviru všichni ocitli, je výjimečná. S podobnou hrozbou jsme se nikdy nepotýkali, bojujeme s nejistotou a obavami. Zároveň jsme svědky nevídaného úsilí lidí vzájemně si pomáhat. 

Vědci v tomto nejsou výjimkou, odborníci z různých oborů se snaží maximálně přispět k tomu, aby dopady pandemie na společnost byly co nejmenší.

Také CERGE-EI, společné pracoviště AV ČR a Univerzity Karlovy, se připojilo k této snaze. Naši výzkumní pracovníci hledají cesty, jak zachránit co nejvíc firem, jak zajistit, aby lidé dál měli práci, jak předejít závažným sociálně-ekonomickým dopadům. Příkladem je iniciativa IDEA anti COVID-19.

Naše závěry a doporučení nejsou pouze příspěvkem do akademické diskuse. Budou mít reálný dopad na to, kolik podniků zkrachuje, kolik lidí přijde o práci, a jak bude stát připraven jim pomoct.

Zvlášť důrazně proto odmítáme nedávné tvrzení profesora Romana Prymuly, že požadavky na poskytnutí anonymizovaných dat pro výzkumné účely, vznášené opakovaně našimi výzkumnými pracovníky, vycházejí z byznysových, či jiných "provazbených zájmů".

Tento výrok nás překvapil, zklamal, a co je nejdůležitější, nezakládá se na faktech. Náš výzkum je nezávislý, naše výzkumná práce je dlouhodobě vysoce hodnocena a splňuje přísné akademické standardy. Kdo ji zná, ví, jak absurdní je výše uvedené obvinění. Podobně lehkovážná a na emocích založená obvinění české vědě neprospívají a znepokojuje nás, že k nim dochází.

Diskusi o využití anonymizovaných administrativních dat pro analytické účely vedou zástupci CERGE-EI s vládními institucemi dlouhodobě. V žádném případě se však netýká přístupu do neanonymizovaných zdravotnických databází, jak to naznačil profesor Prymula.

Dlouhodobě upozorňujeme na to, že pokud chceme v ČR reformovat důchodový systém, efektivně rozdělovat sociální dávky nebo dotace do firem, řídit vzdělávací systém, systém výzkumu a vývoje a další, potřebujeme k tomu využívat data, která české úřady sbírají.

Tato praxe není nijak výjimečná, známe ji z řady vyspělých zemí. V opačném případě se státní správa rozhoduje naslepo a následky takových rozhodnutí ponese každý z nás.   

Profesor Prymula v rozhovoru také uvedl, že anonymizovaná data budou bez problémů přístupná. Věříme, že se na jeho slova můžeme spolehnout.

Za CERGE-EI Ing. Martin Srholec, Ph.D., zástupce ředitele pro výzkum