Novinky

Publikace v prestižním časopise PNAS

4. května 2018

S radostí oznamujeme, že článek “Social contagion of ethnic hostility“ (Společenská nakažlivost etnické nesnášenlivosti) Michala Bauera (CERGE-EI a IES FSV UK), Jany Cahlíkové (absolventka CERGE-EI, nyní Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance), Julie Chytilové (CERGE-EI a IES FSV UK) a Tomáše Želinského (Ekonomická fakulta Technické univerzity v Košicích) byl publikován prestižním časopisem Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Světově unikátní experimentální výzkum autorského týmu našel věrohodné odpovědi na dávné otázky, proč etnické a rasové konflikty často propukají velmi rychle, a to i ve společnostech, které se dlouhodobě pyšnily klidným soužitím.

PNAS je jedním z nejprestižnějších a nejcitovanějších víceoborových vědeckých časopisů, který ročně publikuje více než 3,200 výzkumných prací. Je oficiálním vědeckým časopisem Národní akademie věd USA, vznikl v roce 1915. Publikuje původní výzkum, recenze a komentáře z oboru fyzikálních, společenských a biologických věd. Téměř polovina v něm publikovaných prací pochází od autorů, kteří sídlí mimo USA.

Všem autorům ještě jednou gratulujeme !

Podrobná tisková zpráva v češtině je k dispozici zde.