Novinky

„Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty 2017” mají svého vítěze

20. prosince 2017

Závěrečné prezentace středoškoláků letošního ročníku „Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty” se konaly na CERGE-EI v pondělí 11. prosince. Pět skupin studentů zde prezentovalo své výzkumné projekty a bylo hodnoceno výzkumníky z CERGE-EI a externími hosty.


První cenu získal projekt “Returns to Education Based on Gender”, druhé místo obsadil projekt “Correlation Between Donating to a Political Party and Winning Public Procurement Contracts” a o třetí cenu se podělily projekty “The Effects of Wages on Quality of Politicians in the Czech Republic” a “The Impact of Lifestyle Habits on Health”.

Letošní druhý ročník výzkumného programu pro středoškolské studenty byl organizován CERGE-EI a podpořen MŠMT. V průběhu 12 týdnů si studenti osvojili základy ekonomie a výzkumných metod a pod odborným vedením se zabývali výzkumnými projekty založenými na reálných datech. Zúčastnili se také workshopu prezentačních dovedností.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se programu zúčastnili: účastníkům, jejich lektorům a konzultantům z CERGE-EI, středoškolským pedagogům, přátelům a rodinným příslušníkům, kteří je přišli podpořit a ocenit jejich vynikající práci.

Fotografie z akce si můžete prohlédnout na Flickru.