Novinky

Analýza Víta Macháčka a Martina Srholce byla publikována v Scientometrics

15. února 2021

S radostí sdílíme, že výzkumný článek Víta Macháčka a Martina Srholce zabývající se predátorskými praktikami byl publikován 7. února v časopisu Scientometrics. Studie s názvem „Predátorské publikování ve Scopusu: Důkazy o rozdílech mezi zeměmi“ zkoumá rozdíly mezi zeměmi a tendenci vědců daných zemí publikovat v predátorských časopisech a jednotlivé rozdíly mezi zeměmi.

Výzkum porovnává tituly indexované v Scopusu, který je největší databází abstraktů a citací recenzované literatury, se seznamem časopisů obviněných z predátorských praktik. Autoři analyzují 172 zemí ve 4 oblastech výzkumu a výsledek ukazuje pozoruhodnou heterogenitu: 17% článků v nejvíce postižených zemích spadá do predátorské kategorie, zatímco některé jiné země vůbec žádné predátorské články nemají.

„Predátorskými praktikami jsou nejvíce postiženy středně rozvinuté země zejména v Asii a severní Africe. Specificky se jedná o země bohaté na ropu a zemní plyn a východní země,“ uvedl zástupce ředitele CERGE-EI pro výzkum a hlavní autor analýzy Martin Srholec. „Zároveň platí, že čím je národní výzkum v té které zemi rozsáhlejší, tím těžší je jej hodnotit, řídit a tudíž zabránit nárůstu predátorského publikování,“ dodal.

Článek uveřejněný v Scientometrics vznikl díky podpoře Akademie věd ČR. Je dalším výstupem dlouhodobého výzkumného zájmu autorů. Think tank IDEA již dříve k tématu predátorských časopisů publikoval aplikačně orientované studie a web aplikaci pro akademiky a knihovníky akademických institucí.