Novinky

Pozvánka na seminář a diskusi "Vedou státní dotace firemního výzkumu a vývoje k novým výsledkům?"

2. června 2017

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu si Vás dovoluje pozvat na seminář a diskusi "Vedou státní dotace firemního výzkumu a vývoje k novým výsledkům?," která se koná dne 15. června, 2017, od 15:30 v budově CERGE-EI (Politických vězňů 7, Praha 1).

Programy přímé podpory výzkumu a vývoje (VaV) ve firmách, jako IMPULS, TIP anebo ALFA, mohou financovat projekty, které by se uskutečnily i bez dotací. Je proto žádoucí hodnotit, do jaké míry jsou v takových programech veřejné prostředky vynakládány efektivně a jestli dosahují kýžených účinků. Prezentovaná studie poskytuje první odhady toho, do jaké míry tyto dotační programy motivovaly firmy vytvářet nové výsledky VaV, které podléhají ochraně duševního vlastnictví, jakou jsou patenty či užitné vzory.

Seminář bude řešit zejména tyto otázky:

    * Podle čeho by se měla hodnotit úspěšnost programů přímé podpory VaV ve firmách?
    * Stimulují dotace na firemní VaV nové výsledky VaV, které by jinak nevznikly?
    * Liší se tyto účinky v závislosti na druhu výsledků VaV, velikosti firem či odvětví?
    * Který z dotačních programů – IMPULS, TIP anebo ALFA – v tomto vychází nejlépe?
    * Jak by se pro dosažení lepších účinků mělo změnit nastavení takových programů?
    * Co je třeba udělat pro zlepšení úrovně hodnocení programů přímé podpory VaV?

Seminář organizuje Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu, Projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

Pro více informací a registraci prosím pokračujte na webovou stránku akce.