Novinky

Po lékařích budou potřeba ekonomové. Tým vědců z CERGE-EI nabízí své know-how

19. března 2020

Ekonomové z CERGE-EI, společného pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy, nabízí svou odbornost v boji proti ekonomickým dopadům epidemie koronaviru. Přicházejí s projektem 'IDEA anti COVID-19', jehož cílem je předkládat doporučení, která mohou pomoci zmírnit dopady očekávané ekonomické krize na českou společnost.

"V první fázi boje proti koronaviru pomáhali vládě a lidem lékaři, zdravotní sestry a epidemiologové, nyní přichází čas i pro nás - ekonomy. Chceme využít naše znalosti k tomu, aby co nejméně lidí přišlo o práci, aby se lidé netopili v dluzích, aby zkrachovalo co nejméně firem, a aby se ekonomika po krizi co nejdříve navrátila k normálnímu chodu," uvedl Daniel Münich, výkonný ředitel think tanku IDEA, který se zaměřuje na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik.

"Také chceme přispět k tomu, aby lidé pochopili, jak na nás všechny krize může dopadnout a jak je možné tomu zabránit," dodal.

Prvním příspěvkem do debaty o boji s koronavirem byl článek, který osvětloval důvody pro zásadní omezení společenských kontaktů v době epidemie z pohledu ekonomie. Text popisující propojení epidemiologického modelu a teorie her ekonomové z CERGE-EI přeložili a doplnili o český kontext. Na jeho vzniku se podíleli Jakub Steiner, Daniel Münich, René Levínský, Vladimír Novák a Ludmila Matysková. (Ekonomie společenského odstupu pro každého: případ Covid 19).

Další v řadě přispěl Filip Matějka, jehož text shrnuje, jaké kroky doporučují vládám ekonomové v jiných zemích (Ekonomický šok, jaký svět neviděl: ekonomiku musíme rychle zmrazit a pak ji znovu probudit). K iniciativě se připojují také další výzkumníci z CERGE-EI a absolventi jeho doktorského programu pracující po celém světě.

"Naše doporučení vycházejí z nejlepší praxe, jsou podložená daty a relevantním výzkumem. Jsou určena vládě, odborníkům z ministerstev, novinářům a široké veřejnosti. Nechceme dávat knížecí rady, chceme pomáhat," dodal ředitel CERGE-EI Sergey Slobodyan.

Projekt zastřešuje Národohospodářský stav Akademie věd ČR rámci programu Strategie AV21. Výstupy "IDEA anti COVID-19" sledujte  webových stránkách a sociálních sítích.