Novinky

Zemřel profesor J. Peter Neary

18. června 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 16. června zemřel J. Peter Neary, profesor ekonomie Oxfordské univerzity a člen Výkonného a dozorčího výboru (ESC) CERGE-EI. Bylo mu 71 let.

Jeho kolegy z ESC CERGE-EI zpráva zarmoutila, vyjadřují upřímnou soustrast jeho rodině. Vpomínají na něho jako na fantastického vědce a skvělého člověka, velmi laskavého a velkorysého, s nádherným smyslem pro humor. 

„Peter byl vynikajícím ekonomem a oddaným členem ESC CERGE-EI. Bude nám všem chybět. Naše myšlenky jsou s jeho rodinou,“ řekl profesor Jan Švejnar, předseda ESC CERGE-EI a profesor působící na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, USA.

„Každý, kdo se kdy setkal s Petrem, si bude pamatovat jeho humor, vřelost a nakažlivé nadšení. Byl skromný, navzdory svým obrovským úspěchům, a velmi podporoval mladé ekonomy, ať se s nimi setkal kdekoli,“ řekl Ole Jann, Assistant Professor CERGE-EI.

„Nečekaná a šokující smrt Petera Nearyho nás včera zasáhla a zanechala v hlubokém zármutku,“ řekl Krešimir Žigić, Associate Professor CERGE-EI. „Je to zničující ztráta pro jeho rodinu, Oxford, CERGE-EI a všechny, kteří se zabývají mezinárodním obchodem a ekonomií. Peter byl velmi sympatický a pokorný člověk se smyslem pro humor, vždy usměvavý a připravený povídat si na jakékoli téma ... Bylo mi velkou ctí a privilegiem poznat Petera a strávit drahocenný čas v jeho společnosti, mít možnost s ním spolupracovat a učit se od něj celé ty roky.“

Profesor Neary byl ekonomem, který se věnoval oblasti mezinárodního obchodu. Výsledky jeho výzkumů mu vynesly mezinárodní uznání, a to v jeho oboru i mimo něj. Studoval University College v Dublinu a také v Oxfordu, kde v roce 1978 získal titul D. Phil. Působil na MIT, byl hostujícím profesorem na Princetonu v Berkeley, na Queen's University v Kingstonu v Ontariu, na University of Ulster v Jordanstownu a na Ecole Polytechnique v Paříži. Získal řadu vyznamenání a ocenění.

CERGE-EI vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a blízkým profesora J. Petera Nearyho.