Novinky

Otevíráme nový studijní program MA in Economic Research

20. prosince 2018

V roce 2019 CERGE-EI otevírá magisterský program MA in Economic Research akreditovaný v České republice s výukou primárně v anglickém jazyce.

Zájemci o tento program, u kterých se očekává dokončené bakalářské studium, vysoká úroveň angličtiny a velmi dobré kvantitativní schopnosti, získají během dvouletého programu nezbytné znalosti a zkušenosti pro teoretický i empirický ekonomický výzkum a osvojí si základní nástroje k provádění špičkové kvantitativní ekonomické analýzy.

Podobně jako tomu je na standardních západoevropských a amerických univerzitách, MA in Economic Research je předstupněm navazujícího doktorandského studia.

Termín pro podání přihlášek do magisterského programu je 31. března. Stejný termín platí také pro uchazeče o doktorandské studium.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení naleznete zde.