Novinky

Ole Jann získal Junior Star grant

4. listopadu 2021

Ole Jann, vědecký pracovník a člen fakulty CERGE-EI, získal prestižní grant Junior Star na svůj projekt v oblasti informační ekonomie. Grantová agentura České republiky (GAČR) obdržela celkem 315 žádostí, z nichž 16 uspělo. Pouze dva z podpořených projektů jsou z oblasti společenských věd.

Ole Jann považuje za velkou čest, že byl jeho projekt vybrán: „Tento 5letý projekt mi dá šanci zkoumat velké digitální změny, kterými naše společnosti a ekonomiky procházejí. Umožní nám také rozšířit skupinu ekonomických výzkumníků na CERGE-EI a prohloubit naše kontakty s některými z nejlepších univerzit na světě."

OleJann2

Projekt s názvem „Data, Algorithms, Power: Economic Theories of the Information Society" se zaměřuje na rozvoj poznatků v oblasti informační ekonomie, s cílem pomoci pochopit informační transformaci, kterou prochází mnoho sektorů ekonomiky a společnosti. Odkloní se od předchozího výzkumu v této oblasti a zaměří se na souhru informací a moci – např. v otázkách soukromí, vlastnictví dat a algoritmů a centralizace či decentralizace ukládání a zpracování dat. To zahrnuje následující okruhy:

  • Jak lze využít možnosti internetu k odhalování a výměně informací zvyšujících efektivitu;
  • Jak povinné zveřejňování (nebo nezveřejňování) informací utváří ekonomické a společenské výstupy;
  • Jak můžeme nejužitečněji modelovat ekonomickou hodnotu dat a algoritmů a jejich vlastnictví;
  • Jak centralizace ukládání a zpracování dat interaguje s mechanismy sociální a ekonomické kontroly.

Mezi plánované výstupy projektu patří workshopy, publikace v několika špičkových časopisech obecného zájmu a/nebo špičkových ekonomických časopisech a účast na špičkových všeobecných i specializovaných konferencích, jako je European Summer Symposium in Economic Theory. Ole Jann dále plánuje v průběhu tohoto projektu podat žádost o prestižní grant ERC.

GAČR podporuje projekty Junior Star v základním výzkumu od roku 2020. Granty mají za cíl podpořit vynikající výzkumníky v raných fázích jejich kariéry při budování vlastních nezávislých výzkumných skupin a realizaci jejich originálních nápadů.