Novinky

Nový stipendijní program ACES nese jméno Gérarda Rolanda

24. února 2020

Prestižní Asociace pro komparativní ekonomická studia (The Association for Comparative Economic Studies - ACES) vypsala stipendijní program pojmenovaný po profesorovi Gérardu Rolandovi (UC Berkeley). Roland je hostujícím profesorem na CERGE-EI a členem Výkonného a dozorčího výboru.

"Stipendium je určeno na podporu výzkumu komparativní ekonomie a zároveň chceme ocenit zásadní roli Gérard Rolanda v rozvoji oboru," uvedla ACES v oznámení na své webové stránce.

Stipendium je určeno zejména na výzkumné projekty z oboru rozovojové a tranzitivní ekonomie, komparativní výzkum, politickou ekonomii nebo ekonomii kultury.

Profesor Roland zdůranil, že finanční podpora může pokrýt náklady na sběr dat, cestovní výdaje nebo na školné. "Díky takové podpoře získáte hlavně čas, což je patrně to nejcenněší, zvlášť pokud píšete dizertační práci," doplnil. 

Roland patří mezi nejvýznamnější evropské ekonomy. V roce 2018 mu byla udělena čestná medaile De Scientia et Humanitate Optime Meritis, nejvyšší ocenění Akademie ČR. Medailí se oceňuje záslužná činnost v oblasti vědy a humanitních idejí.