Novinky

Nový akademický rok zahájen

21. září 2016

V pondělí 19. září byl na CERGE-EI zahájen nový akademický rok 2016/2017.

Kromě 32 studentů prvních ročníků ze 17 zemí světa je tento rok premiérou i pro pět nových vyučujících. Letošní rozšíření pegagogického sboru patří mezi největší jednorázové nábory v celé pětadvacetileté historii CERGE-EI.

Kromě pravidelné výuky mohou v průběhu akademického roku studenti obou hlavních studijních programů -- doktorského (PhD) i magisterského (MA in Applied Economics) – spolu s pedagogy navštěvovat i řadu mimoškolních aktivit, například konference, veřejné přednášky, kulaté stoly nebo economics discovery hub.