Novinky

Nobelovu cenu za ekonomii získali Nordhaus a Romer

8. října 2018

Nobelovu cenu za ekonomii letos získali William D. Nordhaus za integraci klimatických změn do dlouhodobých makroekonomických analýz a Paul M. Romer za výzkum vlivu technologických inovací na makroekonomiku. 

Oba letošní laureáti podle zdůvodnění Královské švédské akademie věd přišli s metodami, která mohou přispět k zodpovězení palčivých otázek o dlouhodobě udržitelném ekonomickém růstu.

Zdroj: https://nobelprize.org/prizes/economics/2018/summary

Výběr nobelistů komentoval ředitel CERGE-EI Michal Kejak: 

"Paul Romer získal Nobelovu cenu za makroekonomickou terorii technologických inovací, která umožńuje vysvětlit mechanismus dlouhodobého růstu i to, proč některé země dlouhodobě rostou a jiné dlouhodobě stagnují. Revolučně opustil do té doby standardní makroekonomický model dokonalé konkurence a zavedl do makroekonomické teorie model tzv. monopolistické konkurence. 

Podle Romera jsou hlavním zdrojem pokroku nové myšlenky, nové technologické postupy, které mají tu vlastnost, že mohou být užívány více uživateli zároveň, aniž by ztrácely svou hodnotu. Příkladem takové technologie může být třeba nový algoritmus internetového vyhledávání. Takové technologie musí být chráněny alespoň částečně patenty, aby daly inovátorům určitou monopolní sílu, která jim umožní pokrýt náklad inovací.

Druhým oceněným je William Nordhaus, který se ve svém globálním modelu DICE (dynamický model klimatu a ekonomiky) věnoval zachycení interakcí mezi průmyslovým vývojem ekonomik, životním prostředím a jejich vlivem na vývoj klimatu.

Oba oceněné přístupy hledí na problémy globálně a staví dlouhodobě na existenci externalit; v případě Romera pozitrivních ve fromě přelivů znalostí, a v případě Nordhause negativních ve formě znečištění životního prostředí při výrobě zboží.

Určitým optimistickým poselstvím těchto teorií je, že existence těchto externalit vytváří prostor pro vlády, které mohou promyšlenými politikami motivovat výrobce a spotřebitele v tržních ekonomikách tak, aby bylo dosaženo dlouhodobého udržitelného růstu při zachování klimatické rovnováhy."