Novinky

Nadace Experientia podpořila projekt ‘IDEA anti Covid-19‘

1. dubna 2020

Think tank IDEA při CERGE-EI získal od Nadace Experientia mimořádný dar půl milionu korun na projekt 'IDEA anti Covid-19'. Příspěvek od nadace založené vědci, manželi Dvořákovými, je důležitou finanční pomocí a zároveň potvrzením významu iniciativy, k níž se připojila také řada vědců z CERGE-EI.

Projekt IDEA anti Covid-19 vznikl s cílem předkládat doporučení, která mohou pomoci zmírnit dopady pandemie koronaviru na českou společnost. Stojí na spolupráci odborníků z řady různých vědních oborů.

"Zřetelně se totiž ukazuje, že v ČR chybí dostatečně kvalitní know-how k efektivnějšímu řešení řady problémů spojených s epidemií. Jeho vytvoření nezbytně vyžaduje úzké propojování poznatků přírodních věd na straně jedné a matematiky, statistiky, ekonometrie, ekonomie a behaviorálních věd na straně druhé," uvedl Daniel Münich, výkonný ředitel think tanku IDEA při CERGE-EI.

Od poloviny března publikoval think tank IDEA řadu studií zaměřených na zvýšení efektivity testování, parametry epidemiologických modelů, behaviorální poznatky k preventivním opatřením nebo šetření o reakcích českých domácností na zavedené restrikce. Další doporučení a komentáře se týkaly například makroekonomických opatření. Do projektu se zapojilo až 40 vědců s vazbou na CERGE-EI.

Tisková zpráva Nadace Experientia je dostupná zde.