Novinky

Rektor Univerzity Karlovy vyhlašuje mimořádný stav pro celou univerzitu

5. listopadu 2020

Z důvodu nouzového stavu a nebezpečí ohrožujícího životy a zdraví vyhlašuje rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA na základě čl. 66a Statutu Univerzity Karlovy Opatřením rektora č. 46/2020 mimořádný stav pro celou univerzitu.

Od 5. listopadu 2020, kdy nabývá toto opatření účinnosti, je možné postupovat podle nových článků 66b až 66e Statutu Univerzity Karlovy.

Mimořádný stav bude trvat ode dne účinnosti až do odvolání, nejdéle však 60 dní. O přijímaných opatřeních bude ústřední krizový štáb Univerzity Karlovy informovat na této stránce.