Novinky

Lidé z CERGE-EI: Poznejte naše absolventy

24. února 2021

Vladimír Novák je jedním z našich čerstvých absolventů doktorského studia, jenž stihnul na poli ekonomie dosáhnout velkého úspěchu.

V loňském roce úspěšně obhájil disertační práci pod vedením Filipa Matějky; v tomtéž čase se zapojil do projektu IDEA Anti COVID-19, v jehož rámci vznikli studie analyzující ekonomickou situaci spojenou s vypuknutím koronaviru. V novém rozhovoru na blogu jsme Vladovi položili několik otázek týkajících se jeho nové pozice postdoktoranda v italském Milánu a také jsme se dozvěděli více o jeho současných a minulých výzkumných projektech.

„V současnosti jsem zapojen do výzkumného týmu, který se zaměřuje na rozvojovou ekonomii, což mi umožňuje získat spoustu inspirace pro můj výzkum. Zároveň si prohlubuji své znalosti, jelikož rozvojová ekonomie nebyla původně mým primárním vědeckým zájmem,“ vysvětluje Vladimír v rozhovoru na blogu.

Od září minulého roku je Vladimír aktivním členem týmu profesorky Eliany La Ferrary (profesorka La Ferrara je bývalá prezidentka Evropské ekonomické asociace a držitelka ceny Brigid Grodal za nejlepší ekonomku v evropském prostoru za rok 2020) na Universita Bocconi v Milánu.