Novinky

Velvyslanec Moon Hayong na CERGE-EI: V Jižní Koreji se byznys a politika nemíchá

27. listopadu 2014

Na panelové diskuzi „Lessons from Anticorruption”, pořádanou akademickým pracovištěm CERGE-EI, se sešli odborníci z různých sektorů, aby diskutovali současný stav protikorupčních opatření v České republice a ve světě.

Panel zahájil příspěvkem o stavu boje s korupcí v Jižní Koreji její velvyslanec v ČR Moon Hayong. Ve své prezentaci ukázal, že korejská vláda musela přijmout v minulosti řadu zákonů a opatření, aby s korupcí úspěšně bojovala. Například vysocí úředníci musí každoročně předkládat majetkové přiznání a politici mohou být stíháni za korupční jednání i po skončení mandátu.

V privátním sektoru je trestání korupce běžné, a to platí i pro nejvyšší management. Na dotaz publika, zda je v Jižní Koreji možné propojení byznysu a politické funkce, velvyslanec jednoznačně odpověděl negativně. Důležitá je podle něj role občanské společnosti, která aktivně kontroluje veřejnou politiku a konflikt zájmů s podnikatelskou sférou. Zejména důležitá je role tzv. whistleblowerů, kteří upozorňují na podezřelé případy. V Jižní Koreji je tato činnost právně chráněna a finančně odměňována.

Mezi dalšími vystupujícími byla Magdalena Souček, Managing Partner EY, která prezentovala výsledky globálního výzkumu EY, zaměřujícího se na vnímání úplatků a korupce v podnikatelském sektoru. Z výzkumu vyplynulo, že čeští manažeři mají nejvyšší míru (63 %) akceptace dárků jako prostředku udržení obchodního partnera. Toto je však ve většině firem v zahraničí považováno za formu úplatku.

David Ondráčka, ředitel Transparency International v ČR, dále upozornil na fakt, že po určitém zvýšení zájmu v době krize se česká společnost opět stává benevolentní ke korupci.

Karel Janeček, zakladatel Nadačního fondu proti korupci, na závěr panelu představil alternativní volební systém Demokracie 2.1., který přináší inovaci do kolektivního rozhodování a představuje tak lepší nástroj pro demokratickou volbu zastupitelů.

Záznam panelu s prezentacemi můžete shlédnout zde.