Novinky

Shrnutí konference „Trh práce a vliv veřejných politik na hospodářský růst“

22. listopadu 2015

Prestižní konference ekonomického institutu CERGE-EI „Trh práce a vliv veřejných politik na hospodářský růst“ v sobotu rozebírala „uberizaci“ trhu práce i zásadní význam společenskovědního výzkumu pro kvalitu veřejných, především národohospodářských politik.

Včera odpoledne se v nabitém přednáškovém sále ekonomického institutu CERGE-EI uskutečnila odborná konference, na kterou přijeli diskutovat špičky světové ekonomické vědy - nositel Nobelovy ceny za ekonomii, profesor Christopher Sims, bývalý předseda ekonomických poradců prezidenta Obamy, profesor Alan Krueger, špičkový odborník na ekonomii zaměstnanosti z Princetonské univerzity, profesor Henry Farber, zakladatel německého institutu IZA, profesor Klaus Zimmermann, profesor Gérard Roland z kalifornské univerzity Berkeley a další světově uznávaní ekonomové včetně spoluzakladatele CERGE-EI, profesora Jana Švejnara.

Fotografie z konference a galavečeře jsou k dispozici na CERGE-EI Flickru.

První panel představil několik velmi objevných empirických výzkumů ze světa trhu práce. Hned v prvním příspěvku nositel Nobelovy ceny, profesor Christopher Sims, shrnul moderní ekonomické poznatky o vztahu ekonomických cyklů a produktivity práce a zdůraznil, že toho o tomto fenoménu víme stále překvapivě málo. Poukázal na velmi rozdílný vývoj těchto ukazatelů v Evropě a ve Spojených státech během poslední světové ekonomické krize.

Profesor Henry Farber se věnoval dynamice trhu práce na příkladu taxi služeb v New Yorku a poměrně nového fenoménu „uber taxi“.  Představil závěry rozsáhlé studie založené na rozsáhlých datech z provozu newyorského taxi. Hlavní závěr jeho rigorózní analýzy spočívá v tom, že i taxikáři v New Yorku se více méně chovají podle klasických ekonomických modelů, navzdory donedávna vládnoucí představě, že se jejich chování standardními ekonomickými modely vysvětlit nedá.

Profesor Alan Krueger přinesl zajímavý pohled na „uberizaci“ amerického trhu práce, tedy práce „na zavolání“, která se velmi liší od dlouhodobě zavedených způsobů zaměstnanosti. Tyto nové formy práce a velmi volných pracovních úvazků přinesly na americký trh zásadní změny, které se dříve nebo později dostanou do České republiky.

Profesor Štěpán Jurajda z CERGE-EI představil výsledky rozsáhlé studie reálné kupní síly mezd v téměř v 80 zemích světa na základě kupní síly mezd v řetězci McDonald‘s.

Profesor Gérard Roland z Kalifornské univerzity, Berkeley, se věnoval bývalým centrálně plánovaným ekonomikám včetně České republiky od počátku 90. let minulého století, ve kterých se výrazně uplatnily výzkumy prof. Švejnara a CERGE-EI. Zdůraznil význam kvality státních institucí a demokracie pro dlouhodobý ekonomický růst a kvalitu života.

V druhém panelu diskutovali významní domácí a zahraniční akademičtí ekonomové za účasti ministryně práce a sociálních věcí, Michaely Marksové. Hlavním tématem byl velký význam kvalitních a nezávislých odborných empirických analýz na formování vládní hospodářské politiky a dopad na ekonomický růst zemí. Panel moderoval Jan Švejnar, který se s týmem spolupracovníků v CERGE-EI dlouhodobě věnuje těmto analýzám využívaným ministerstvy, ČNB, OECD a Evropskou komisí. Každopádně u nás stále není tento přístup dostatečně využívaný na rozdíl od rozvinutějších západních ekonomik, jako je například Německo, kde působí IZA. „Jedním z hlavních důvodů, proč jsem v roce 1990 spoluzaložil CERGE-EI a před sedmi lety taktéž myšlenkové centrum IDEA při CERGE-EI je, aby se tento typ výzkumu a jeho využití v hospodářské politice staly normou v České republice a ostatních tranzitivních ekonomikách,“ vysvětluje Jan Švejnar.

Konference CERGE-EI se konala u příležitosti udělení prestižní ekonomické ceny německého Institutu pro studium práce profesoru Janu Švejnarovi. Cena IZA je nejprestižnější ocenění vědy v oboru ekonomie trhu práce.

Výbor Institutu pro studium práce (IZA) udělil letos v létě v Bonnu Janu Švejnarovi prestižní cenu za výzkum v oblasti tranzitivních neboli bývalých centrálně plánovaných ekonomik a také zvláště za výzkum týkající se hospodářské politiky založené na velmi kvalitních datech a analýzách, tzv. „evidence-basedpolicy“, která přináší konkrétní návrhy, jakým způsobem může vláda efektivně intervenovat do ekonomických a společenských procesů.

„Tento typ výzkumu je v současné době zpracováván akademickými institucemi a aktivně je využíván vládami ve vyspělých ekonomikách, neboť nezpochybnitelně přispívá k efektivnosti chodu ekonomiky. V České republice tato praxe nebyla zakotvena a v tomto ohledu je možné mé studie za posledních 25 let považovat za zásadní,“komentuje význam studií Jan Švejnar.

Konference se zúčastnili ekonomové, studenti postgraduálního studia ekonomie na CERGE-EI, zástupci veřejné i soukromé sféry například rektor Univerzity Karlovy, Tomáš Zima, předseda Akademie věd, Jiří Drahoš, Josef Zieleniec, Jiří Rusnok, Karel Janeček a zástupci ekonomických sekcí zahraničních ambasád.

xxx

V případě zájmu o další informace se, prosím, obracejte na Přemysla Pelu z CERGE-EI, tel. 724 093 896, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Více informací o vystupujících naleznete v naší předchozí tiskové zprávě.