Novinky

Michal Bauer jmenován profesorem Univerzity Karlovy

17. června 2024

Člen profesorského sboru CERGE-EI Michal Bauer je jedním z 23 nových profesorek a profesorů z Univerzity Karlovy, kteří 13. června 2024 v Karolinu převzali jmenovací dekrety z rukou prezidenta republiky Petra Pavla a Mikuláše Beka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Srdečně gratulujeme!

AKTUALITY 22406 version1 michal bauer

Michal Bauer dosud působil na CERGE-EI jako docent a od roku 2017 je členem výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI. Je též seniorním vědeckým pracovníkem Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Kromě toho je afiliován na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, v IZA a CEPR. V roce 2024 mu byl udělen titul ''doktor věd''.

Jeho výzkum zahrnuje behaviorální ekonomii, rozvojovou ekonomii a experimentální ekonomii. Sjednocující motivací je objasnění "'behaviorálních'' mechanismů, které mohou přispívat k řešení naléhavých společenských problémů včetně chudoby, diskriminace a násilných meziskupinových konfliktů. Za tímto účelem provádí terénní experimenty v relevantních podmínkách, často ve znevýhodněných komunitách. Jeho výzkum byl publikován v řadě předních vědeckých časopisů včetně American Economic Review, Journal of Economic Perspectives, Nature nebo PNAS.