Novinky

Jan Zápal získal prémii Lumina quaeruntur Akademie věd ČR

16. října 2020

Jan Zápal je jedním ze sedmi mladých perspektivních vědců, kterým Akademie věd ČR udělila prémii Lumina quaeruntur. Finanční podpora spojená s oceněním umožní Janovi založit vědecký tým, který se bude zabývat výzkumem jevů ohrožujícících demokracii.

"Výzkumný program nazvaný Výzvy demokracie bude studovat tři jevy, které přímo ohrožují demokracii. Propojí znalosti z oblasti ekonomie, politologie, informatiky a umělé inteligence," uvedl Jan Zápal.

Projekt se bude zabývat sociální aktivitou robotů naprogramovaných zasahovat do demokratických voleb, detailním zacílením na voliče se záměrem změnit jejich chování během politické kampaně a nedostatkem politik na prevenci sociálních problémů.

Tým například navrhne webovou platformu pro on-line sledování sociálních robotů a podrobně popíše skupiny, které jsou jejich činností nejvíce zranitelné. Propojí tak odborné znalosti z oblasti ekonomie, politologie, informatiky a umělé inteligence.

Prémie Lumina quaeruntur je určena na podporu perspektivních vědců a vědkyň mladší a střední generace. Akademie věd ji uděluje od roku 2018. Dosud cenu získalo 12 vědeckých osobností.

Finanční podpora by podle předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové měla talentované vědce motivovovat k podání žádostí o prestižní granty. "Laureáty také zavazujeme k tomu, aby si během pěti let od začátku práce v novém výzkumném týmu zažádali o prestižní grant Evropské výzkumné rady – např. ERC či jeho ekvivalent," uvedla. "Věřím, že jim stipendium pomůže více se prosazovat v mezinárodních grantech," dodala.

Mezi letošními laureáty jsou také dva špičkoví fyzici studující vesmír, expertka v oboru fyzikální chemie, talentovaný mikrobiolog, přední socioložka a specialista na filozofii logiky a matematiky. Další informace najdete v tiskové zprávě AV ČR.