Novinky

Článek Jana Švejnara v The Guardian

4. srpna 2015

Britský deník The Guardian uveřejnil autorský článek Jana Švejnara s názvem "No, billionaires don’t drive economic growth – and crony billionaires strangle it". 

V článku prof. Švejnar prezentuje závěry svého současného výzkumného projektu, ve kterém zkoumá mýtus, že miliardáři podporují ekonomický růst. Tuto premisu v článku, který je dostupný v anglickém jazyce, vyvrací.