Novinky

Zemřel Jan Sokol, jeden ze zakladatelů UPCES

17. února 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku 84 let zemřel profesor Jan Sokol, filozof, pedagog, překladatel filozofických textů, a jeden ze zakladatelů Vysokoškolského programu středoevropských studií (UPCES).

V roce 2002 CERGE-EI uzavřelo partnerství s Fakultou humanitních studií (FHS) Univerzity Karlovy s cílem vytvořit studijní program humanitního zaměření pro zahraniční studenty, kteří se rozhodnou přijet studovat na semestr do Prahy (UPCES). Jan Sokol byl v té době děkanem FHS a pomáhal při vytváření kurzů, výletů a hledání relevantních, kvalifikovaných a výjimečných profesorů. Ještě donedávna byl členem akademického poradního výboru UPCES.

„Profesor Sokol mi v průbehu let poskytoval rady a pomáhal mi všemožným způsobem. S profesory na FHS sám založil a vytvořil kurz ,,Praha jako živá historie”. Dodnes patří kurz mezi nejoblíbenější v nabídce UPCES,“ říká ředitelka UPCES a IEF Nicki Norris.

„Profesor Sokol byl zapojen do našich zasedání dokud to jeho zdraví dovolovalo. Miloval studenty a byl hrdý na to, že se dozvídali o historii a vládě této země. Vždy jsem se mohla spolehnout na jeho moudré postřehy a schopnost řešit problémy. Bude mi velmi chybět. UPCES ztratil jednoho ze zakládajících členů a jednoho z nejsilnějších podporovatelů vzdělávání studentů,“ dodala Nicki Norris.

Profesor Sokol vystudoval matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a patřil k první vlně signatářů Charty 77. V roce 2003 kandidoval za prezidenta České republiky proti Václavu Klausovi. V roce 2000 byl jmenován prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (2000–2007). Získal řadu ocenění, včetně Řádu čestné legie v roce 2008.