Novinky

Jakub Steiner získal prestižní ERC grant

30. listopadu 2017

S radostí oznamujeme, že Evropská výzkumná rada (European Research Council, ERC) udělila prestižní konsolidátorský grant výzkumnému pracovníkovi CERGE-EI doc. Mgr. Jakub Steinerovi, Ph.D., za jeho výzkumný projekt „Behavioral Implications of Information-Processing Frictions“ [Behaviorální důsledky nedokonalého rozhodování].

Jakub Steiner je prvním českým výzkumníkem, který obdržel ERC konsolidátorský grant v oboru společenských a humanitních věd. „Pociťuji radost z uznání mého výzkumného programua zároveň tíhu odpovědnosti za dosažení a dodání vědeckých výsledků mé práce,“ uvedl Jakub Steiner poté, co mu bylo oficiálně oznámeno, že obdržel grant.

V rámci podpořeného projektu je Jakubovým cílem přispět teoreticky k lepšímu chápání hlavních příčin chyb v úsudku, jako jsou například nadměrná sebedůvěra nebo zkreslené vnímání, které byly popsány v psychologii a jejichž dopady na ekonomické rozhodování byly zmapovány v behaviorální ekonomice. Jeho přístup inovuje klasické modely rozhodování o vliv přítomnosti nákladů na zpracování informací a zkoumá jejich vliv na strategie chování jinak racionálních agentů. Ve výsledku tak nejen položí formální teoretické základy pro některé z fenoménů popsaných v behaviorální ekonomii, ale také pro další společenskou debatu v oblasti regulace negativních důsledků těchto jevů v ekonomice.

Jak uvedl doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc., ředitel CERGE-EI: „Je to pro Jakuba Steinera velký úspěch a uznání výzkumného potenciálu oblasti behaviorálních implikací nedokonalého rozhodování. Evropská výzkumná rada je jednou z nejvýznamnějších světových agentur financujících výzkum. Udělení grantu považuji za stvrzení mise naší instituce, zaměřené na špičkový ekonomický výzkum a vzdělání, a zároveň povzbuzení pro mladé talentované výzkumníky a studenty v ekonomii i v celé oblasti společenských a humanitních věd.‟

V roce 2015 obdržel ERC startovní grant výzkumník RNDr. Filip Matějka, Ph.D., na svůj výzkum racionální nepozornosti. CERGE-EI, společné pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR, se tak stalo držitelem dvou ERC grantů a je současně také jediným akademickým pracovištěm v České republice, jehož vědci získali ERC grant v oblasti ekonomie.

Evropská výzkumná rada (European Research Council) byla založena Evropskou unií v roce 2007 jako vůbec první evropská organizace pro podporu špičkového badatelského výzkumu. Každý rok vybírají oborové panely odborných hodnotitelů nejlepší výzkumníky jakékoliv národnosti a věku pro podporu projektů realizovaných na území EU.

Jakub Steiner