Novinky

Jak nastavit inovační systém: Švýcarský model pro Česko?

15. června 2015

Dne 2. 6. 2015 proběhl v prostorách CERGE-EI seminář spoluorganizovaný think-tankem IDEA při CERGE-EI a velvyslanectvím Švýcarské konfederace.

Švýcarsko je na světové špici ve vědě i inovacích. Propojení a spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem ve výzkumu zde funguje příkladně. Za světovostí Švýcarska v oblasti inovací stojí i tamní způsob organizace a financování výzkumu. Klíčovou roli v tomto nastavení sehrál Swiss Federal Institute for Technology. Šlo zejména o způsob napojení základního výzkumu na komerční sféru. Názorný příklad z této oblasti ilustruje rozvoj a úspěch firmy Hoffmann-La Roche, velké nadnárodní farmaceutické korporace.

Alexander Bieri z Roche byl proto jedním z hlavních zahraničních hostů semináře, který na historických souvislostech prezentoval způsob, jakým Švýcarsko dosáhlo světového úspěchu právě investováním do základního výzkumu a jeho následným propojením s průmyslem. Jeho prezentaci si můžete stáhnout zde.

Ivan Lefkovits z Basilejské univerzity na příkladu výzkumu v oblasti imunologie demonstroval úspěšný příklad rozvoje základního výzkumu financovaného ze soukromých zdrojů, který může vést až k získání Nobelovy ceny. Jeho prezentaci naleznete zde.

Martin Srholec z think-tanku IDEA při CERGE-EI zasadil poučení z fungování švýcarského inovačního systému do českých podmínek s důrazem na porovnání nástrojů inovační politiky, které se v obou zemích používají. Jeho prezentaci naleznete zde.

Hlavním závěrem semináře bylo zjištění, že Švýcarsko dosáhlo mimořádných úspěchů, protože dokázalo vytvořit inovační systém, ve kterém sice mají průmysl a veřejný výzkumný sektor jednoznačně oddělené role i financování, ale zároveň navzájem intenzivně spolupracují, což se ukazuje být ku prospěchu obou sektorů. Jedná se o model, který může být do budoucna inspirativní i pro Českou republiku.