Novinky

Seminář think tanku IDEA: Jít do důchodu nebo pracovat?

11. února 2015

Think tank IDEA při CERGE-EI uspořádal dne 10. 2. 2015 odborný seminář s názvem „Motivace seniorů k práci státem a jejich zaměstnanost”. Na semináři byly prezentovány průběžné výsledky studie Jiřího Šatavy pro Evropskou komisi. Studie upozorňuje na to, že kvůli rostoucím deficitům v důchodovém systému je třeba motivovat starší pracovníky, aby zůstávali v pracovním procesu minimálně do důchodového věku, pokud možno i déle.  Ačkoli se věk odchodu do důchodu v České republice postupně zvyšuje, stále zůstává výrazně pod průměrem EU.

Studie zkoumala, jakým způsobem motivuje starší pracovníky k setrvání v zaměstnání český daňově-dávkový systém. Autoři dospěli k závěru, že tato motivace je poměrně malá a že by zejména daňový systém měl být u starších pracovníků nastaven tak, aby se jim vyplácelo pracovat, například prostřednictvím nižších příspěvků na sociální zabezpečení. Simulace dopadů na státní rozpočet ukazuje, že by se toto opatření s velkou pravděpodobností státní kase vyplatilo.

Další informace o průběhu semináře a následné debaty si můžete přečíst v článku Zastoupení Evropské komise. Výsledky této debaty nyní autoři zapracují do konečné verze studie, která bude zveřejněna v dubnu 2015.

Pokud máte o studii zájem, napiště nám na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a my vás budeme informovat o jejím vydání.