Novinky

Rok plný námětů a odborných doporučení

27. května 2021

IDEA, think-tank Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky zaměřující se na výzkum a doporučení ku prospěchu veřejných politik, právě zveřejnila svůj výroční v angličtině vydávaný Book of Abstracts.

Publikace přináší přehled studií a interaktivních webových nástrojů, které IDEA připravila za posledních dvanáct měsíců. Studie se zaměřují na vysoce důležitá společenská témata, na něž soukromý sektor má jen omezený vliv, např. důchody a stárnutí populace, daně a přídavky, zaměstnanost a vzdělávání, prosperita a chudoba, či věda, výzkum a inovace. IDEA za poslední rok vydala celých 33 studií s dopadem na veřejné politiky (včeně 23 IDEA studií věnovaných specificky boji s pandemií COVID-19). Dále připravila 5 interaktivních webových nástrojů poskytujících unikátní vhled do domácích i zahraničních výzkumných výstupů, z něhož mimo jiné vysvítá vynikající vědecký výkon CERGE-EI.

Uplynulý rok byl poznamenán pandemií COVID-19. Hned na jejím počátku, v březnu 2020, IDEA spustila projekt IDEA anti COVID-19 s cílem pomoci společnosti a minimalizovat ztráty. Z projektu vzešlo mnoho empirických studií i studií k veřejným politikám, jakož i určitá samostatná doporučení. Tyto výstupy se setkalz s výrazným mediálním ohlasem a měly zřejmý dopad na veřejnou debatu. Mnoho členů profesorského sboru CERGE-EI, studentů i absolventů se do projektu aktivně zapojilo spolu s vědci z dalších institucí i vědeckých oborů. Několik členů skupiny IDEA anti COVID-19 se zapojilo také do různých národních poradních orgánů.