Novinky

Maminka, nebo školka?

27. srpna 2021

Školka od tří let zvyšuje šanci na lepší vzdělání a práci, zejména pro děti matek s nižším vzděláním, uvádí studie Aleny Bičákové, Kláry Kalíškové a Lucie Zapletalové. Děti, které nastoupily po reformě rodičovského příspěvku z roku 1995 do mateřské školy až po čtvrtých narozeninách, byly ve studiu a v práci méně úspěšné než ty, které zůstaly ve výlučně domácí péči jen do tří let.

Dodatečný rok výlučné domácí péče místo docházky dítěte do mateřské školy měl negativní dopad na budoucí vzdělávací výsledky dětí a jejich uplatnění na trhu práce, především u dětí matek s nižším vzděláním."Podněty a sociální dovednosti, které tříleté dítě získává v mateřské škole, je těžké v prostředí domova nahradit, a to zejména u dětí se socio-ekonomicky slabším rodinným zázemím," vysvětluje autorka studie Klára Kalíšková. "Naše zjištění jsou v souladu s většinou zahraničních výkumů pozitivního vlivu školek na vývoj dítěte."

Děti, o něž matky celodenně pečovaly do věku čtyř let, vykazují ve srovnání s dětmi, které nastoupily do školky o rok dříve, o 4 p.b. vyšší pravděpodobnost, že ve věku 21-22 let nestudují ani nepracují a o 6 p.b. nižší pravděpodobnost, že studují vysokou školu. "V případě dětí matek bez maturity, které ve věku 21-22 let žijí s matkou ve společné domácnosti, je pravděpodobnost, že nestudují ani nepracují, dokonce vyšší o více než 9 p.b. Pravděpodobnost nástupu těchto dětí na vysokou školu je nižší o 12 p.b.," zdůrazňuje hlavní autorka Alena Bičáková. 


Více informací v tiskové zprávě, ve studii samotné či v mediálních výstupech níže.

ČT24 – Maminka, nebo školka? Host: Alena Bičáková, CERGE-EI. Vysíláno 25. 8. v 7:50. Záznam zde.  

ČRo Plus – Maminka, nebo školka? Mluví Alena Bičáková, CERGE-EI. Vysíláno 25. 8. v 9:45. Záznam zde.

ČRo Dvojka – Maminka, nebo školka? Studie IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR. Mluví Alena Bičáková, CERGE-EI. Vysíláno 26. 8. Celá reportáž ve 13:37