Novinky

Filip Matějka získal prestižní ERC grant

21. října 2015

Filip Matějka, výzkumný pracovník a člen profesorského sboru CERGE-EI, obdržel Starting grant Evropské výzkumné rady (European Research Council). Filipův výzkumný projekt “Inattention” se zabývá aplikacemi teorie racionální nepozornosti v různých oblastech veřejné politiky. Cílem výzkumu je najít způsob, jakým lidé dělají ekonomická rozhodnutí a na základě čeho rozdělují svoji pozornost.

Filip Matějka, CERGE-EI

„Ve svém výzkumu bych se rád věnoval otázkám, které budou mít reálné praktické využití. Například jaké veřejné politiky jsou typicky implementovány vládou či úřady, které nemohou pojmout a zohlednit veškeré dostupné informace z důvodu přirozených limitů kognitivních schopností? Může vláda sloužit všem občanům stejně nebo spíše inklinuje k ignoraci osob se speciálními potřebami? Jakou roli by měla vláda zastávat a jakou roli by měla přenechat trhu?”, říká Filip Matějka.

Filip je prvním Čechem, pracujícím na české výzkumné instituci, který získal ERC grant jako hlavní řešitel v oboru společenských a humanitních věd.

Význam ocenění vyzdvihuje ředitel CERGE-EI, Michal Kejak: „Úspěch Filipa Matějky je uznáním výzkumného potenciálu teorie racionální nepozornosti a její aplikace na konkrétní příklady veřejných politik. Udělení grantu považuji za stvrzení mise CERGE-EI, zaměřené na špičkový ekonomický výzkum a vzdělání. Zároveň to představuje velké povzbuzení pro mladé talentované výzkumníky a studenty v ekonomii i celé oblasti společenských a humanitních věd, jak v ČR tak středoevropském regionu.” 

Tisková zpráva ke stažení