Novinky

Návštěva z Nadace Experientina na CERGE-EI

27. července 2021

Bylo nám ctí přivítat na CERGE-EI návštěvu z Nadace Experientia, která v roce 2020 podpořila think-tank IDEA při CERGE-EI mimořádným darem na projekt „IDEA Anti COVID-19.“

Příspěvek od nadace, kterou založili vědci, manželé Hana a Dalimil Dvořákovi, byl důležitou finanční pomocí. Projekt IDEA Anti Covid-19 vznikl s cílem předkládat doporučení, která mohou pomoci zmírnit dopady pandemie koronaviru na českou společnost.

Experientia1

V rámci projektu Anti Covid-19 publikoval think-tank IDEA řadu studií zaměřených na zvýšení efektivity testování, parametry epidemiologických modelů, behaviorální poznatky k preventivním opatřením, nebo šetření o reakcích českých domácností na zavedené restrikce. Do projektu se zapojily desítky vědců s vazbou na CERGE-EI. Více o projektu IDEA Anti COVID-19 najdete zde.

Experientia2

Nadace Experientia založená Hanou a Dalimilem Dvořákovými podporuje mladé vědce a vědkyně z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie na zahraničních stážích i v České republice.

Experientia3