Novinky

Desítky PhD studentů využily mentoringový program CERGE-EI

7. března 2019

Druhé kolo mentoringového programu pro PhD studentky vyvrcholilo v pátek
1. března panelovou diskusí k tématu ženy ve vědě. Do projektu se zapojilo 45 studentek i studentů z různých univerzit a vědních oborů.

Během dvou úvodních workshopů, které se konaly 25. ledna a 15. února, se účastníci soustředili na definování vlastních kariérních cílů a zpracování konkrétních plánů, jak jich dosáhnout. Cílem závěrečné panelové diskuse bylo propojit všechny účastníky a zprostředkovat jim setkání s osobnostmi, jejichž osobní příběhy i profesní úspěchy naplňují motto mentoringového programu CERGE-EI "People Who Don’t Give Up".

Program zahájila Inés Hardoy (Institute for Social Research, Oslo) prezentací výzkumu "Children and the Gender Gap in Management". V úvodním bloku o kariérním růstu pak diskutovaly Zuzana Brixiová (Technická univerzita v Ostravě), Alexandra Tsvetkova (OECD Trento Centre for Local Development), Helena Fulková (Institut experimentální medicíny AV ČR) a Pavlína Louženská (Google Developers Launchpad).

Odpolední část programu odstartoval Štěpán Jurajda (CERGE-EI) příspěvkem o genderových rozdílech ve vědě. Následující panel se zaměřil na praktické rady pro publikaci odborných textů. Se studenty v něm diskutovaly Inés Hardoy (Institute for Social Research, Oslo), Anastasiya Shamshur (University of East Anglia), Jana Cahlíková (Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, Munich) a Zuzana Fungáčová (Bank of Finland Institute for Economies in Transition).

Cílem mentoringového programu CERGE-EI je upozornit na nerovné zastoupení žen a mužů ve vědě, ale zejména pomoct mladým vědkyním na jejich cestě ke kariérnímu růstu.

Zároveň chceme být inspirací pro další vědecká pracoviště a motivovat je k tomu, aby se snažila podobnými projekty spojovat zkušené a méně zkušené vědce, budovat a upevňovat vazby ve vědecké komunitě a přispět k rozvoji mladých talentů.