Novinky

ČR má nejlepší konkurenceschopnost ze všech nových členských zemí EU

27. června 2016

Švýcarský institut IMD zveřejnil svůj pravidelný žebříček konkurenceschopnosti. Česká republika v letošním indexu porovnávajícím 61 ekonomik světa postoupila na 27. místo a je nově nejkonkurenceschopnější ekonomikou mezi novými členskými zeměmi EU.

Za Českou republiku je spolupracujícím odborným partnerem žebříčku právě CERGE-EI.

Více informací v tiskové zprávě.