Novinky

Člen ESC Paul Milgrom je jedním z držitelů Nobelovy ceny

12. října 2020

Letošní Nobelovu cenu za ekonomické vědy získali Paul Milgrom a Robert Wilson, a to za vylepšení teorie aukcí a vynálezy nových formátů aukcí. První jmenovaný je členem Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI. 

"Jsme pyšní, že Paul Milgrom, který je od roku 2015 členem Výkonného a dozočího výboru CERGE-EI, získal Cenu Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela 2020. Připojuje se ke dvěma dalším členům ESC, Josephu Stiglitzovi a Christopheru Simsovi, kteří jsou rovněž držiteli této nejprestižnější ceny v oboru," uvedl ředitel CERGE-EI Sergey Slobodyan.

Předseda ESC Jan Švejnar ocenil přínos Milgroma pro instituci. "Paul Milgrom se významně zasadil vedle špičkového výzkumu v oblasti teorie her a teorie a aplikace aukcí také o kvalitu vzdělání na CERGE UK a kvalitu výzkumu na NHÚ AV ČR," řekl.

Ocenění ekonomové Milgrom a Wilson objasnili, jak aukce fungují a proč se kupující chovají právě tak, jak se chovají. Svých teoretických objevů využili k tomu, aby vymysleli nové formáty aukcí a služeb, ze kterých mají prospěch prodejci, kupující i daňoví poplatníci po celém světě.

Ekonom CERGE-EI Ole Jann připomněl, že aukce je běžný ekonomický mechanismus, kteří lidé často ani nevnímají. "Většina z nás o aukcích v běžném životě moc neuvažuje – navzdory tomu, že jsou jedním ze základních stavebních kamenů světové ekonomiky. Každý den změní majitele prostřednictvím aukcí aktiva v hodnotě milliard dolarů – když vlády nebo firmy vydávají dluhopisy, když se draží licence pro těžbu přírodních surovin nebo probíhají aukce kmitočtů pro mobilní sítě nebo když vlády zadávají veřejné zakázky," poznamenal Ole Jann. 

"Skutečnost, že aukce jsou všudypřítomnou součástí ekonomiky, ačkoliv o nich často vůbec nepřemýšlíme, je z nemalé části zásluhou výzkumu, kterému se Milgrom věnuje od 70. let minulého století. Paul Milgrom má mnoho zásluh jak v teorii, tak v praxi, například pokud jde o expertní pomoc vládám. Jeho doporučení americké Federální komisi pro komunikace vedla k prvním aukcím spektra mobilních operátorů v 90. letech - což je praxe, která je dnes na celém světě běžná," dodal.

Ředitel CERGE_EI Sergey Slobodyan doplnil další využití Milgromova výzkumu v oblasti teorie aukcí. "Jeho práce měla vliv také na další vývoj aukčních formátů, prostřednictvím kterých se prodávají klíčová slova pro vyhledávání na internetu - každá osoba, která vpisuje svůj dotaz do vyhledávače se určitým způsobem účastní aukce. Letošní udělení ceny za ekonomické vědy je důkazem, že ekonomie skutečně ovlivňuje každého. A jako u každé vědy - ukazuje se, že dobrá teorie je zároveň tím nejlepším nástrojem pro praxi," uvedl.

Prof. Milgrom navštívil CERGE-EI v roce 2012. Připomeňte si jeho přednášku nebo rozhovor pro blog CERGE-EI.